RF: La copa dal café

Vester inovativ

Domenia, 23.02.2020 da les 12.45-13.00

Trëi pitla stories: "I mulins", "La boza de profem" y "N mudl de sasc" conta ciche pudon fé uni ann canche scumencion a pensé do al daunì.

Program de Hugo Senoner.