RF: Cuartet leterer

Mattia Maldonado

Lunesc, 02.03.2020 da les 19.05-19.30

L cuartet leterer de Rai Ladinia metù adum da Rut Bernardi, Ingrid Runggaldier, Roland Verra y Mateo Taibon tòl sot al udlon chëst'iede l scritëur badiot Mattia Maldonado y liber de poejies "Insciö - Così".

Program a cura de Leo Senoner