RF: La copa dal café

Canche n furnova dan 35 ani al mer (1)

Domënia, 17.09.2023 da les 13:45-14:00

N valgun lecorc y anedoc de coche la fova dan 35 ani, ti ani '80, a furnè al mer. Na odissea che scumenciova bele a Pruca. Program de Ivan Senoner