RF: Dai creps dl Sela

Franz Insam "Brida" (2)

Lunesc, 27.01.2020 da les 19.05-19.30
La mpurtanza storica dl'ert de Gherdëina va de reviers ti secui. Scultëures, depenjadëures y artisc ne messova nia me produjer si lëures, ma nce i vënder. Tlo ti univa ancontra la figura dl ferlëigher o marcadënt, che cumerzialisova la produzion tl lën. L dr.Edgar Moroder lecorda l persunaje storich Franz Insam "Brida".

Program a cura de Leo Senoner