RF: Dai creps dl Sela

Cater cianties per tenì adum

Vender, 27.03.2020 da les 19:05–19:30

N l vënderdi dl ena passeda, ai 20 de merz iel unì fat n apel a duc i zitadins talians de mpië l radio avisa per la 11 danmesdì y scuté su deberieda “La Radio per l'Italia”. Te chëla ucajion univel lascià audì n valguna cianties simboliches che ie jites ite tla storia dla mujiga taliana, na scumenciadiva cun l fin de dé inant n messaje de union per crië n mumënt de reflescion y speranza per duc.

Trasmiscion de Alex Runggaldier