TV: Mendret

Na tueda te n tëmp scur

Mertesc, 07.04.2020 da les 20.50-21.03

Ti ani 40 ie l tudësch Alfred Quellmalz unì tla Val Badia y te Gherdëina per tò su la cianties di optanc y desmustré nsci la ravises tudësces dla jënt ladina.
Cie senificat che na tel tueda, fata te n tëmp de viera, à al didancuei y de n liber nuef unit ora sun chësta tematica rujenerons tla proscima edizion de Mendret. L sarà nce mo da audì velch sun l bonifazzin, n dialet che vën mé plu rujenà da 200 persones.
Per la rubrica “rujene ladin ce bel” n cuntribut de Paul Videsott sun l senificat dla paroles che adurvon per i strumënc.

Program de Elisabeth Kostner, a cura de Anna Mazzel

Tla foto: Alfred Quellmalz (1899-1989)